چهارشنبه, 05 -2669 12:28

فلوت کلیددار

فلوت ریکوردر

ریکوردر از اعضای خانواده ی فلوت های سوتی (fipple flute) می باشد . فلوت های سوتی سازها ی بادی هستند که در قسمت سر ( منقار یا beak ) دارای یک سوت یا سد (block) هستند ، به همین دلیل در زبان آلمانی block flute نامیده می شوند . این سد یک مسیر باریک برای ورود هوا ایجاد می کند که باعث می شود جریان سریع هوا به قسمت میانی (bore) وارد شده و ریکوردر صدای مشخص و واضح خود را تولید کند .

منتشرشده در سازشناسی