پنج شنبه, 10 -2668 16:35

دیجیری دو

دیجریدو (Didgeridoo) یکی از سازهای بادی مردم بومی استرالیا است.

ساز دیجریدو را گاه به عنوان ترومپت چوبی طبیعی توصیف می‌کنند.

منتشرشده در سازشناسی
پنج شنبه, 10 -2668 16:35

کلارینت

کلارینت یکی از سازهای بادی قمیشی است که انواع حرفه‌ای‌اش معمولاً از چوب سیاه آفریقایی ساخته می‌شود.کلارینت یک قمیش، یک مجرای استوانه‌ای و یک سوراخ تقریبا استوانه ای دارد. به کسی که این ساز را می‌نوازد، کلارینتیست گفته می‌شود.

منتشرشده در سازشناسی
پنج شنبه, 10 -2668 16:31

ویلنسل

ویلنسل سازی زهی و آرشه‌ای از خانواده ویولن است. صدای این ساز در منطقهٔ میانیِ سازهای این خانواده قرار دارد.

منتشرشده در سازشناسی