چهارشنبه, 27 مرداد 775 15:15

ریتم چیست ؟

ریتم (وزن): عدم تساوی صداها در موسیقی از نظر زمان، ریتم را به وجود می آورد.

منتشرشده در تئوری