آموزشگاه موسیقی سورنا با بیش از 2 دهه سابقه آموزش موسیقی

به وب سایت آموزشگاه موسیقی سورنا خوش آمدید  | تلفن تماس : 02166512923 | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
ویژگی تصویر

آموزشگاه موسیقی سورنا

  /  مقاله   /  سنتور

سنتور

ساز از جعبه ای ذوذنقه ای شکل تشکیل شده که اضلاع آن عبارتند از:

بلندترین ضلع، نزدیک به نوازنده ؛ کوتاه ترین ضلع و موازی با ضلع قبلی و دور از نوازنده ؛ و دو ضلع جانبی با طول برابر، دو ضلع قبلی را به طور مورب قطع می کند. ارتفاع سطوح جانبی 8 تا 10 سانتیمتر است.

جعبۀ سنتور مجوف است و تمام سطوح جعبه چوبی است. بر روی سطح فوقانی دو ردیف خرک چوبی قرار دارد، ردیف راست نزدیکتر به کنارۀ راست ساز است و ردیف چپ کمی بیشتر با کنارۀ چپ فاصله دارد (فاصلۀ بین هر خرک ردیف چپ تا کنارۀ چپ را ((پشت خرک)) می نامند ). ازروی هر خرک چهار رشته سیم همکوک عبور می کند، ولی هر سیم به گوشی معینی پیچیده می شود. گوشی ها در سطح جانبی راست کار گذاشته شده اند. سیم های سنتور به دو دستۀ ((سفید)) (زیر) و ((زرد)) (بم) تقسیم می شوند. دستۀ سیم های سفید بر روی خرک های ردیف چپ، و سیم های زرد بر روی خرک های ردیف راست به تناوب قرار گرفته اند طول قسمت جلوی خرک در سیم های سفید، دو برابر طول آن در قسمت پشت خرک است و می توان در پشت خرک نیز از سیم های سفید استفاده کرد ( صدای آن به نسبت عکس طول، یک اکتاو نسبت به صدای قسمت جلوی خرک بالاتر است).

همچنین هر سیم زرد یک اکتاو بم تر از سیم سفید بلافاصله بعداز آن صدا می دهد. وسعت صدای سنتور 9 خرک، کمی بیشتر از سه اکتاو است، اما این ساز فاقد تمام فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی ایران است و نوازنده مجبور است در اجرای دستگاه دیگر، کوک ساز را تغییر دهد (یا در پاره ای موارد،محل خرک ها را جلو و عقب ببرد که این عمل به نوبۀ خود نسبت طولی قسمت پشت و جلوی خرک را در سیم های سفید به هم می زند، در نتیجه این دو قسمت نسبت به هم فاصلۀ اکتاو را از دست می دهند). سنتور اساسا” سازی است که قابلیت تکنوازی و همنوازی هر دو را دارا می باشد.

سنتور کروماتیک و سنتور کروماتیک بم

به منظور تکمیل فواصل کروماتیک بین اصوات و نیز به قصد تأمین اصوات بم، حدود بیست سالۀ اخیر دو نوع سنتور با تعداد زیادتر خرک ساخته شده است : سنتور کروماتیک با همان میدان صدای سنتور معمولی،ولی با خرک ها،(و اصوات کروماتیک) بیشتر به وسعت30 خرک =23خرک بزرگ و7خرک کوچک) ساخته شده است.

توضیح: دو صوت شماره های 5،2،21و23 یک خرک بیشتر ندارند و انتخاب یکی از دو را با کوک ساز تعیین می کنند.

میدان صدای سنتور کروماتیک بم یک فاصلۀ پنجم بم تر از سنتور کروماتیک است و وسعت آن، سه اکتاو و نیم است.

توضیح: نت های دوگانۀ شماره های 6،5 و 27 یک خرک بیشتر ندارند و انتخاب یکی از دو صوت، باکوک، ممکن است.

در دو نوع سنتور کروماتیک، هر صوت توسط سه رشته سیم همکوک حاصل می شود، به عبارت دیگر روی هر خرک سه سیم تکیه کرده است.

از هر دو سنتور کروماتیک و کروماتیک بم، در حال حاضر تنها استفاده های همنوازی (اجرا در ارکستر) می شود.

 

ارسال یک نظر

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور