آموزشگاه موسیقی سورنا با بیش از 2 دهه سابقه آموزش موسیقی

به وب سایت آموزشگاه موسیقی سورنا خوش آمدید  | تلفن تماس : 02166512923 | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
ویژگی تصویر

مقاله

  /  مقاله

این ساز از دو قسمت کلی و استوانه ای شکل تشکیل شده:قسمت اول (بالا و هنگام نواختن : جلو) به قطر تقریبی 25تا30 سانتیمتر و به طول 45 سانتیمتر، که سطح بالائی آن پوست کشیده شده و در پائین به

این ساز از یک لولۀ استوانه ای چوبی و یک قسمت سر مرکب از قمیشی دوزبانه ای تشکیل شده است. در روی لوله هفت سوراخ در جلو و یک سوراخ در عقب تعبیه شده است. میدان صدای ساز، به اضافۀ تعداد

این ساز، در واقع دوزله ای است کمی بزرگ تر از دوزلۀ معمولی (وگاه با هفت سوراخ)،که انتهای قمیش دار آن به کیسه ای به نام ((انبان)) الصاق و دقیقا"((هواگیری)) شده است،که ازاین نقطۀ الصاق هوا خارج و داخل نشود،

این ساز متشکل است از دو لولۀ مسی(وگاه نئی، یا از جنس پر((دال)) یا استخوان قلم مرغان دیگر) که به توازی به هم الصاق شده یا بر همبسته و محکم شده است. هریک از لوله ها دارای قمیشی یک زبانه

سازی است قدیمی و تاریخی که در استان های مختلف ایران به شکل های متفاوت ساخته و اجرا می شود. مهمترین انواع کرنا در استان های مختلف به قرار زیرند: کرنای شمال: آن را اخیرا"((درازنای)) نام نهاده اند، لوله فاقد سوراخ

این ساز متشکل است از یک لولۀ مخروطی شکل، که در انتهای بالائی آن ((قمیش)) قرار می گیرد. سرنا از دستۀ سازهای ((دوزبانه)) است و به این ترتیب ((قمیش)) آن از دو تیغۀ متکی به هم تشکیل شده و انتهای

سازی است متشکل از یک لولۀ استوانه ای از جنس((نی))، که سراسر طول آن از هفت ((بند)) و شش((گره)) تشکیل شده است (به این دلیل این ساز را ((نی هفت بند)) نیز می گویند). ((نی)) به قطرهای متفاوت(از5/1تا 3سانتیمتر) وطولهائی

شکم سازاز دو قسمت مجزا از یکدیگر تشکیل یافته، قسمت تحتانی کوچکتر و به شکل نیم کره است که بر سطح مقطع جلو پوست کشیده شده و روی پوست خرک ساز قرار دارد: قسمت بالائی بزرگ تر، ملنند چتری روی

  این سازعلاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای تحتانی سازپایه ای نیزداردکه روی زمین یازانوی نوازنده قرارمی گیرد. شکم ساز کروی و مجوف است که مقطع نسبتا"کوچکی از آن در جلو به دهانه ای اختصاص یافته و روی دهانه

ساز از جعبه ای ذوذنقه ای شکل تشکیل شده که اضلاع آن عبارتند از: بلندترین ضلع، نزدیک به نوازنده ؛ کوتاه ترین ضلع و موازی با ضلع قبلی و دور از نوازنده ؛ و دو ضلع جانبی با طول برابر، دو

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور